Preporuka Stožera u sprečavanju epidemije korona virusa

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovostiLeave a Comment

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA: 501-05/20-01/01
UR.BROJ: 2125/11-02/01-20-02
Korenica, 16.03.2020. godine

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15 i 118/18), te Odluke Vlade o proglašenju epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020. godine) Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera, na Izvanrednoj sjednici održanoj dana 16.03.2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o pridržavanju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije

korona virusa SARS-CoV-2 na području Općine Plitvička Jezera

I.

Svjetska zdravstvena organizacija je dana 11. ožujka 2020. godine proglasila pandemiju korona virusa, a Ministar zdravstva Republike Hrvatske je  službeno proglasio epidemiju u RH isti dan.

Iako na području Općine Plitvička Jezera nema zabilježenih slučajeva korona virusa, u cilju mjera predostrožnosti donose se slijedeće mjere potrebne radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa SARS-CoV-2 na području Općine Plitvička Jezera:

1. OKUPLJANJA GRAĐANA:

Zabranjuje se bilo kakav oblik javnog okupljanja u otvorenom i zatvorenom prostoru na kojima se predviđa veći broj osoba.

Akcija darivanja krvi izuzima se iz zabrana te će se provoditi prema predviđenom rasporedu, uz obvezu primjene svih mjera potrebnih radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa.

Zabranjuje se održavanje sajma subotom.

Odgađaju se sve planirane godišnje skupštine i sastanci svih udruga i ustanova.

Preporučuje se odgađanje obiteljskih okupljanja većeg broja osoba.

Preporučuje se građanima starije životne dobi i rizičnim skupinama osoba da svedu izlaske na što manju razinu, odlaske doktoru samo uz prethodnu telefonsku najavu i na hitne preglede, da se za potrebe nabavke hrane i lijekova obrate službenicama projekta „Zaželi“ ili Općinskom društvu Crvenog križa Plitvička Jezera.

2. TRGOVINE:

Nalaže se svim trgovinama hranom i živežnim namirnicama na području Općine Plitvička Jezera da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa SARS-CoV-2, a posebno je važno otvoriti dovoljan broj naplatnih mjesta (blagajni) da se ne stvaraju gužve na istima te da se prilikom eventualnog čekanja na red drži međusobna udaljenost od najmanje jednog (1) metra.

Preporuča se dodatna dezinfekcija prostora, kolica i košara za kupovinu te da se uklone reklamni letci i ostali papirnati materijali. Omogućiti što brži protok kupaca i izlazak iz objekta.

3. UGOSTITELJSKI I USLUŽNI OBJEKTI:

Nalaže se svim ugostiteljskim objektima na području Općine Plitvička Jezera da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa SARS-CoV-2 kako slijedi:

  • Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar.

Nalaže se svim objektima uslužne djelatnosti (frizeri, pedikeri, maseri…) na području Općine Plitvička Jezera da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenje korona virusa kako slijedi:

  • Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar.

U svim navedenim objektima pod točkama 2. i 3. potrebno je pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulaznim mjestima postaviti dezinficijense za ruke.

Ukoliko se poslovni subjekti iz točke 2. i 3. ne budu pridržavali navedenih mjera prijeti im zatvaranje.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodi komunalno redarstvo Općine Plitvička Jezera.

4. PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI I TURISTIČKI KOMPLEKSI:

Nalaže se  privatnim iznajmljivačima i turističkim kompleksima na području Općine Plitvička Jezera da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije korona virusa, da obavezno sve goste prijavljuju nadležnim institucijama i ukoliko gosti dolaze sa zaraženih područja da o tome obavijeste dežurnog epidemiologa.

5. OBRAZOVNE USTANOVE:

Po preporuci Vlade RH zatvaraju se svi dječji vrtići i škole na području Općine Plitvička Jezera.

Narodna knjižnica za građane je otvorena do utorka 17. ožujka 2020. godine, nakon čega se zatvara, te se mole roditelji da zbog dugotrajnog boravka djece izvan škole pravovremeno izvrše posudbu knjiga.

6. OPĆINSKE SLUŽBE:

Općinske službe Jedinstvenog upravnog odjela ostaju na raspolaganju građanima, ali u reduciranom obliku od 17. ožujka 2020. godine.

Dolazak u općinske prostorije moguće je samo uz prethodnu telefonsku najavu i za hitne predmete koje nije moguće riješiti telefonski ili e-mailom. Najavu je moguće izvršiti na slijedeće telefonske brojeve i e-mail adrese:

Prostorije Kulturno – informativnog centra i općinske vijećnice neće se moći koristiti za manifestacije, probe i druga okupljanja, osim za uredovanje koje bi bilo poželjno svesti na što manju mjeru.

Mjera iz točke 6. predlaže se i ostalim općinskim društvima i ustanovama, kao i državnim tijelima i ustanovama.

7. POMOĆ U KUĆI

(u sklopu Projekta „Zaželi“ pri Općini Plitvička Jezera i Projekta „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama“ pri Općinskom društvu Crvenog križa Plitvička Jezera)

Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama nastavit će se odvijati redovito prema uputama nadležnih institucija, uz obveznu provedbu mjera samozaštite zaposlenika i zaštite samih korisnika.

8. KARANTENA:

Po nalogu Stožera Ličko-senjske županije u funkciju karantenskog smještaja stavljen je hotel „Plitvice“ i to za  potrebe profesionalnih vozača kamiona koji su u obvezi dovoziti hranu i potrepštine za Ličko-senjsku županiju

II.

Preporučuje se građanima da odgode putovanja ukoliko zaista nisu nužna posebice izvan granica Republike Hrvatske, a u slučaju sumnje na korona virus  mole se da ne odlaze u domove zdravlja i službe hitne medicine, nego da telefonski kontaktiraju svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na broj 091/504-4917.

III.

Svi građani Općine Plitvička Jezera koji dolaze iz zemalja zahvaćenih virusom dužni su javiti se dežurnom epidemiologu.

Za slučaj nepridržavanja uputa i preporuka Nacionalnog stožera o izolaciji i samoizolaciji predviđaju se novčane kazne.

IV.

U slučaju novih mjera izdanih od strane Nacionalnog stožera i Županijskog stožera civilne zaštite ovlašćuje se načelnik  Općinskog stožera za donošenje odluka o novim mjerama.

V.

Općinske službe će dijeliti službene objave Nacionalnog, Županijskog i Općinskog Stožera civilne zaštite, kao i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na općinskoj web stranici www.plitvicka-jezera.hr i facebook stranici Općine Plitvička Jezera.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 17. ožujka 2020. godine i traje do opoziva iste.

 

Načelnik Stožera

Franjo Anđić

Donešenu ODLUKU Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera možete preuzeti i u PDF formatu.

Preporuka Stožera

Imate komentar?

Your email address will not be published. Required fields are marked *