Regulacija plaćanja turističkih pristojbi i članarina u 2021. godini

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovosti, Obavijesti za agencije i vodiče, Obavijesti za iznajmljivačeLeave a Comment

Pravilnik Narodne novine

Ministarstvo turizma i sporta donijelo tri pravilnika koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021. (po izdanju, broj 64, godina 2021.), a iste donosimo u nastavku:

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50%  iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

  1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.

*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice

  1. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.
  2. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

Iznimno za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:

  1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe

Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.

Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.

Također, napominjemo kako će obračun visine turističke pristojbe po noćenju prema novom cjeniku biti primijenjen od 10.06.2021. Prilikom prvog sljedećeg automatskog obračuna 15.06.2021. bit će vidljiv obračun s novim iznosima.

U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

Do trenutka slanja predmetne obavijesti, a vezano za obračun turističke članarine, od Porezne uprave nismo zaprimili odgovor kada će isti biti vidljiv unutar informacijskog sustava Porezne uprave te ćemo vas o tome naknadno obavijestiti.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari), od plaćanja dijela turističke pristojbe oslobađaju se vlasnici plovila i osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) i to 20% paušalnog iznosa turističke pristojbe koja se plaća prema duljini plovila i vremenskom razdoblju boravka na plovilu. Za turističku pristojbu koja je plaćena u razdoblju od 1. siječnja 2021. do stupanja na snagu pravilnika, nautičare se oslobađa plaćanja dijela paušalnog iznosa turističke pristojbe te se produljuje vrijeme važenja plaćene turističke pristojbe za 20% vremenskog razdoblja za koje je pristojba plaćena, ako vrijeme za koje je pristojba plaćena nije proteklo do stupanja Pravilnika na snagu.

Klikom na gumb možete preuzeti tablicu izračuna produljenja perioda za koje je turistička pristojba u nautici važeća.

Preuzmi tablicu izračuna

Nadalje, propisan je novi cjenik turističke pristojbe za nautičare koji također možete preuzeti putem gumba, a isti će se primjenjivati od 17.06.2021.

Preuzmi cjenik

I. Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

Pravilnik na snagu stupa s danom 16.06.2021.

Pravilnik donosi Ministarstvo turizma i sporta RH u Zagrebu, 4. lipnja 2021.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1224

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 2.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Članak 3.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako im je u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno pružanje tih usluga, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta te ako u objektima na koje se prestanak, odnosno smanjenje odnosi, prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini, označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

(2) Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz stavka 1. ovoga članka odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje traže oslobođenje plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, dužne su nadležnoj turističkoj zajednici iz članka 6. ovoga Pravilnika, dostaviti dokaz da je objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2021. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke, odnosno boravišne pristojbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pravo na oslobođenje imaju osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podmire sve ranije obveze po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, nepodmirenom obvezom smatra se iznos koji prelazi 20,00 kuna.

Članak 6.

Osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu, ako u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici, ukoliko na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u 2020. godini označen kao neuporabljiv (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka).

Članak 7.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, turističku pristojbu plaćaju u skladu s odlukama županijskih skupština, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba u smislu članka 15. stavaka 1. i 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20. – u daljnjem tekstu: Zakon), osim osoba koje koriste uslugu noćenja na području sljedećih turističkih zajednica:

Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 17 % 10,00 kn
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 12 % 7,00 kn
TZO Orebić Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 11 % 8,00 kn
TZO Konavle Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 28 % 10,00 kn
TZO Dubrovačko primorje Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 31 % 5,50 kn
TZG Ploče Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 30 % 3,50 kn
TZG Korčule Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 29 % 10,00 kn
TZO Župa dubrovačka Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 25 % 7,50 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 50 % 10,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 10,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 47 % 8,00 kn
TZG Dubrovnika Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 20 % 8,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Zadarske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Zadra Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Biograda n/m Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 29 % 10,00 kn
TZG Biograda n/m Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 33 % 8,00 kn
TZG Nina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Nina Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZO Tkon Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 50 % 10,00 kn
TZO Tkon Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 47 % 8,00 kn
TZO Kukljica Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 17 % 10,00 kn
TZO Sv. Filip i Jakov Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 17 % 10,00 kn
TZO Sv. Filip i Jakov Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Požeško-slavonske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Požege Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Pakraca Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 30 % 4,90 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Kvarnera – Primorsko-goranska županija
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Rijeke Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 16 % 10,00 kn
TZG Rijeke Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZO Čavle Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) jedno sezonsko razdoblje 20 % 8,00 kn
TZG Cresa Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 20 % 8,00 kn
TZG Cresa Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 20 % 6,40 kn
TZO Lopar Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 20 % 8,00 kn
TZO Lopar Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Istarske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Raša Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Raša Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 37,5 % 5,00 kn
TZG Labina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZG Labina Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Kršan Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Kršan Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Sveta Nedjelja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Sveta Nedjelja Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Kanfanar Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Kanfanar Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 50 % 3,50 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 5,00 kn
TZO Žminj Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 38 % 5,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 5,00 kn
TZO Barban Osobe koje koriste uslugu noćenja smještajnom objektu iz skupine Kampovi 1. 4. do 30. 9. 30 % 5,00 kn
TZO Svetvinčenat Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 30 % 7,00 kn
TZO Svetvinčenat Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 29 % 5,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Ličko-senjske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZO Karlobag Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 50 % 5,00 kn
TZO Karlobag Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 50 % 3,50 kn
TZG Novalja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 40 % 6,00 kn
TZG Novalja Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 40 % 4,00 kn
Regionalna turistička zajednica Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
Naziv lokalne turističke zajednice Kategorija obveznika Razdoblje Oslobođenje od dijela turističke pristojbe Iznos turističke pristojbe u kunama nakon oslobođenja od plaćanja dijela turističke pristojbe
TZG Solina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 23 % 10,00 kn
TZG Solina Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn
TZG Splita Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 33 % 10,00 kn
TZG Splita Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 33 % 10,00 kn
TZO Podstrana Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) 1. 4. do 30. 9. 33 % 10,00 kn
TZO Podstrana Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (članak 9. Zakona, osim skupine Kampovi) Ostalo razdoblje 30 % 7,00 kn

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/7

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-6

Zagreb, 4. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

Web stranica NN za pregled Pravilnika i tablični prikaz.

II. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)

Pravilnik na snagu stupa s danom 17.06.2021.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1225

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU KOJE NIJE PLOVNI OBJEKT NAUTIČKOG TURIZMA (NAUTIČARI)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobađanje od plaćanja dijela turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) te produljenju razdoblja važenja i načinu povrata turističke pristojbe plaćene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja 20% paušalnog iznosa turističke pristojbe utvrđenog u skladu s člankom 4. Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (»Narodne novine«, broj 73/2020.), a kako je utvrđeno u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika koje su u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika platile turističku pristojbu u paušalnom iznosu, a vremensko razdoblje važenja nije isteklo do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vremensko razdoblje važenja plaćene turističke pristojbe produljuje se za 20% vremenskog razdoblja za koje je turistička pristojba plaćena.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/8

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-7

Zagreb, 7. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I.

Duljina plovila Vremensko
razdoblje
Iznos turističke
pristojbe u 2021. godini nakon
oslobađanja od dijela plaćanja
7 – 9 METARA do 3 dana 72,00
do 8 dana 168,00
do 15 dana 288,00
do 30 dana 480,00
do 90 dana 1.128,00
do 1 god 1.440,00
9 – 12 METARA do 3 dana 120,00
do 8 dana 280,00
do 15 dana 480,00
do 30 dana 800,00
do 90 dana 1.880,00
do 1 god 2.400,00
12 – 15 METARA do 3 dana 168,00
do 8 dana 392,00
do 15 dana 672,00
do 30 dana 1.120,00
do 90 dana 2.632,00
do 1 god 3.360,00
15 – 20 METARA do 3 dana 192,00
do 8 dana 448,00
do 15 dana 768,00
do 30 dana 1.280,00
do 90 dana 3.008,00
do 1 god 3.840,00
PREKO 20 METARA do 3 dana 240,00
do 8 dana 560,00
do 15 dana 960,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.760,00
do 1 god 4.800,00

Pregled Pravilnika – NN

III. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Pravilnik na snagu stupa s danom 16.06.2021.

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1226

Na temelju članka 11., stavka 8. i članka 13., stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19. i 144/20.) ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 1.

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, br. 14/20. i 88/20.) u stavcima 5. i 6., iza broja: »2020.« dodaju se riječi i broj: »i u 2021.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/6

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-11

Zagreb, 8. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

Pregled Pravilnika – NN

Imate komentar?

Vaša email adresa neće biti javna. Oznaka za obvezna polja je *