Ponovljeni javni poziv – Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovosti

TZO Plitvicka Jezera, Korenica

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

objavljuje

PONOVLJENI

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem

Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera

 

Predmet ponovljenog Javnog poziva je dodjela potpora iz Programa rada Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za 2020. godinu za sufinanciranje razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera, sukladno Odluci o ponavljanju Javnog poziva od 3. veljače 2020. godine za dodjelu potpora iz „Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera“.

Predmet sufinanciranja su:

– Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17 ); sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi

– Ciklo-turizam ( uređenje bike odmorišta, alat i oprema za rad )

– Uređenje i opremanje novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova

– izrada promotivnih brošura o ključnom turističkom proizvodu destinacije ( biciklizam, aktivni odmor)

– podizanje kvalitete informacija za posjetitelje ( informativne ploče i sl. )

– izrada/redizajn internetskih stranica programa/projekta, promotivne aktivnosti vezane uz ponudu dodatnih sadržaja

– manifestacije i događanja koja imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranju prepoznatljivog imidža općine ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno )

Za dodjelu potpora mogu se prijaviti: trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove sa sjedištem u Općini Plitvička Jezera.

Cjelovit tekst Programa i obrazac zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na kraju sadržaja.

Dokumentacija i prijave

Potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju :

  1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora (opis projekta, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima financiranja).
  2. Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG – preslika upisnika, preslika rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrtnica ).
  3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga za članarinu turističkim zajednicama.
  4. Potvrda TZ Općine Plitvička Jezera o nepostojanju duga za boravišnu pristojbu.
  5. Potvrda Općine Plitvička Jezera o nepostojanju duga za komunalni doprinos.
  6. Potvrda trgovačkih društava osnovanih od strane Općine o nepostojanju duga za vodu i odvoz smeća (Komunalac d.o.o i Vodovod d.o.o).

Napomena: Ako registrirana pravna ili fizička osoba, kandidat na ovaj Program, nije registrirani korisnik neke od gore navedenih ustanova i trgovačkih društava, dužan je donijeti potvrdu da nije u sustavu istih (od Turističke zajednice, Općine, Porezne uprave, te trgovačkih društava Komunalac d.o.o. i Vodovod d.o.o.).

Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Prijava na javni poziv – razvoj turizma – ne otvaraj
TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA

Zahtjevi koji se ne dostave u roku, zahtjevi nedopuštenog predlagatelja, nejasni zahtjevi i zahtjevi koji nisu u skladu s Programom neće se razmatrati.

Ponovljeni Javni poziv je otvoren do 17. veljače 2020. godine.

Potrebna dokumentacija

Klikom na gumb možete preuzeti PDF verziju sadržaja objavljenog ponovljenog javnog poziva, PDF Programa potpore projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera (uvjeti i obrazloženje Javnog poziva) te obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava.

Sadržaj ponovljenog javnog poziva

Program ponovljenog javnog poziva

Zahtjev za dodjelu sredstava