Natječaj za radno mjesto Administrativni referent u TZO Plitvička Jezera

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovostiLeave a Comment

Natječaj za radno mjesto Administrativni referent u TZO Plitvička Jezera

Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera poziva sve zainteresirane da se prijave na Natječaj za radno mjesto Administrativnog referenta u TZO Plitvička Jezera.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja / do 24.1.2024.. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom.

Natječaj za radno mjesto Administrativni referent

Traži se izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci). Predviđeni početak rada je do 1. ožujka 2024. godine.

Opis poslova

Priprema dokumentacije, urudžbiranje pošte i pismohrane, prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka, distribucija promidžbenog materijala, sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

Prijava

Kandidati moraju ispunjavati sve propisane uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, NN 13/2022 (31.1.2022.):

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • znanje jednoga stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima;
 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava)
 • pisana izjava o znanju rada na računalu
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici)
 •  izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja

Cjeloviti sadržaj sa svim informacijama o načinu prijave i provedbi natječaja možete preuzeti klikom na gumb.

Preuzmi objavu natječaja

Slanje prijave:

„ Za natječaj – ne otvaraj“
Turistička zajednica općine Plitvička Jezera
Trg sv. Jurja 19.
53230 Korenica

 

Imate komentar?

Vaša email adresa neće biti javna. Oznaka za obvezna polja je *