Javni poziv – Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovostiLeave a Comment

TZO Plitvicka Jezera, Korenica

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem

Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Programa rada Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za 2020. godinu za sufinanciranje projekata razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera. Ovim Pozivom nisu obuhvaćene vjerske zajednice i političke stranke.

Ovaj Javni poziv odnosi se na projekte i manifestacije koji započinju i završavaju u 2020. godini.

Visina osiguranih sredstava iznosi 100 000,00 kn.

Predmet sufinanciranja su:

– Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17 ); sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi

– Ciklo-turizam ( uređenje bike odmorišta, alat i oprema za rad )

– Uređenje i opremanje novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova

– izrada promotivnih brošura o ključnom turističkom proizvodu destinacije ( biciklizam, aktivni odmor)

– podizanje kvalitete informacija za posjetitelje ( informativne ploče i sl. )

– izrada/redizajn internetskih stranica programa/projekta, promotivne aktivnosti vezane uz ponudu dodatnih sadržaja

– manifestacije i događanja koja imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranju prepoznatljivog imidža općine ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno )

Za dodjelu potpora mogu se prijaviti: trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove sa sjedištem u Općini Plitvička Jezera.

Cjelovit tekst Programa i obrazac zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na kraju sadržaja.

Dokumentacija i prijave

Potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju :

  1. Ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora (opis projekta, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima financiranja)
  2. Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG – preslika upisnika, preslika rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrtnica )
  3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga za članarinu turističkim zajednicama
  4. Potvrda TZ Općine Plitvička Jezera o nepostojanju duga za boravišnu pristojbu
  5. Potvrda Općine Plitvička Jezera o nepostojanju duga za komunalnu naknadu
  6. Potvrda trgovačkih društava osnovanih od strane Općine o nepostojanju duga za vodu i odvoz smeća (Komunalac d.o.o i Vodovod d.o.o)

Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Prijava na javni poziv – razvoj turizma – ne otvaraj
TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA

Zahtjevi koji se ne dostave u roku, zahtjevi nedopuštenog predlagatelja, nejasni zahtjevi i zahtjevi koji nisu u skladu s Programom neće se razmatrati.

Javni poziv je otvoren do 12. siječnja 2020. godine.

Potrebna dokumentacija

Klikom na gumb možete preuzeti PDF verziju sadržaja objavljenog Javnog poziva, PDF Programa potpore projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera (uvjeti i obrazloženje Javnog poziva) te obrazac za dodjelu bespovratnih sredstava.

Sadržaj Javnog poziva

Program javnog poziva

Zahtjev za dodjelu sredstava

Imate komentar?

Your email address will not be published. Required fields are marked *