Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“ – za proizvode

Turistička zajednica Općine Plitvička JezeraNovosti, Obavijesti za iznajmljivačeLeave a Comment

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“ – za proizvode

Lika QualityPoštovani,
obavještavamo Vas da je objavljen treći Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka “Lika Quality” – za proizvode.

Prijave na Javni poziv za nove proizvode zaprimaju se do 23. svibnja, a postupak prijave je detaljno opisan u tekstu i dokumentaciji koju Vam šaljemo u privitku.

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije.

Znak „Lika Quality“ registriran je  u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji posjeduju natprosječnu kvalitetu i koji su proizvedeni na području destinacije Lika u skladu sa svim zakonskim propisima.

3. Uvjeti kvalitete proizvoda

Natprosječno kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u normama, uvjetima ili specifikacijama, kojima se osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva.

Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i ekološki prihvatljivih materijala/sirovina, te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, dizajnom i kvalitetom.

4. Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

 • Zahtjev za dodjelu prava uporabe Znaka Lika Quality
 • Izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe,
 • Izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality)
 • Anketni upitnik ispunjen od strane podnositelja Zahtjeva

5. Prilozi koji su sastavni dio natječaja:

Opće informacije o potrebnim analizama.
Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Tekst Javnog poziva | Preuzmite PDF
Upute za prijavitelje | Preuzmite PDF
Potrebne analize | Preuzmite PDF
Zahtjev za korištenje znaka | Preuzmite PDF
Izjava o lokalnom podrijetlu | Preuzmite PDF
Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza | Preuzmite PDF
Anketni upitnik | Preuzmite PDF

6. Postupak prijave na poziv

Podnositelj koji smatra da posjeduje proizvod čije osobine i kvaliteta odgovaraju uvjetima navedenima u t. 2 i 3 ovog poziva, podnosi Klasteru Lika Destination ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu prava uporabe Znaka uz pripadajuću dokumentaciju:

 • izvod iz nadležnog registra (trgovački, obrtni, upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući registar), preslika,
 • izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe,
 • izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality
 • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
 • tehnička dokumentacija proizvoda, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda (ukoliko je primjenjivo), preslika
 • certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
 • dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika
 • kratak opis proizvođača i proizvoda koje prijavljuje – poslan i e-mailom ili na CD-u
 • fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe – poslane i e-mailom ili na CD-u
 • ispunjen anketni upitnik

7. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu:

Klaster Lika Destination
Budačka 12, 53000 Gospić
„Prijava na Javni poziv – Lika Quality“

8. Rok za dostavu prijava

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 24. svibnja 2019.

9. Način obavještavanja o prijavi

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni putem pošte ili elektronskim putem.

Napomena:

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka Lika Quality raspisuje se u dvije faze.

U prvoj fazi pozivamo proizvođače s područja Like i podvelebitskog primorja (uključujući i dobavljače restorana s istog područja) da se priključe u sustav Lika Quality.

U drugoj fazi bit će raspisan Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka Lika Quality za ugostitelje, kada će se moći prijaviti oni ugostitelji koji budu nudili jela pripremljena od tradicionalnih domaćih namirnica koje su prethodno označene Znakom Lika Quality.

Dodatne informacije dostupne su na web stranici Lika Destination te putem službenog kontakta:

lika.destination@gmail.com
053 647 042

 

Lika Quality

Imate komentar?

Your email address will not be published. Required fields are marked *