Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera nastoji svoju internetsku stranicu (https://www.discoverplitvice.com) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene discoverplitvice.com.

Status usklađenosti

Internetske stranice domene discoverplitvice.com djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

Mogućnost opažanja

  • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta. Iako većina slika ima alternativne tekstove, opis slikovnog sadržaja na mnogim mjestima bi mogao biti detaljniji.
  • na pojedinim mjestima je postavljen tekst preko slike, i to na način da kontrast teksta u odnosu na sliku poštuje WCAG2 standard. No automatizirani alati za evaluaciju ne vide sliku već pozadinsku boju ispod slike. Potrudili smo se da čak i ova većini nevidljiva boja ima potreban kontrast s tekstom, no na pojedinim mjestima to nije napravljeno iz tehničkih razloga (tamo gdje je boja namještena kao prozirna).

Operabilnost

  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za registraciju)
  • Većina poveznica je dobro opisana, no pojedine bi trebale konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

Podizanje razine pristupačnosti

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske te će pokrenuti proces prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 18. rujna 2020., primjenom metode samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.discoverplitvice.com korisnici mogu uputiti: 

  • elektroničkom poštom: info@tzplitvice.hr
  • telefonom: +385 (0)53 776 798
  • poštom: Turistička zajednica općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53 230 Korenica

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.